ЗНО-2016: особливості проведення


Переведення середнього бала атестата у 200-бальну шкалу

У 2016 році для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти до вищих навчальних закладів України, при розрахунку конкурсного балу враховується значення середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, помноженого на відповідний ваговий коефіцієнт.
Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється загальноосвітніми навчальними закладами за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься приймальною комісією вищого навчального закладу до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база). Приймальна комісія ВНЗ здійснює перевірку середнього бала атестату та затверджує її своїм рішенням.
Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту (див. нижче), обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали (додаток №4 до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2016 році).
Середній бал атестата розраховується як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до атестата, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. Розрахунок здійснюється таким чином: кількість предметів, з яких виставлено оцінки = 20; сума балів = 193; середній бал = 193:20=9,65≈9,7. Предмети, з яких зроблено запис "звільнений(а)", у загальну кількість не враховуються. Читати далі...

    Міністерством освіти і науки визначено деякі питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2016 році. Відповідний наказ підписаний міністром освіти і набуде чинності після реєстрації в Міністерстві юстиції.
   Документом визначено, що зовнішнє незалежне оцінювання в 2016 році буде проведено у період з 05 травня до 10 липня.
   Кожен зареєстрований учасник зовнішнього незалежного оцінювання матиме право скласти тести не більш як iз чотирьох навчальних предметів.
   До програми проведення ЗНО включено тести з 12 навчальних предметів: українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, а також тести з іноземних мов - англійської, іспанської, німецької, російської та французької.
   Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (українська мова), а також із математики або історії України (період ХХ - початок ХХІ століття) будуть зараховані як результати державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти.
   Тестування у 2016 році проводитиметься за програмами ЗНО, затвердженими минулого року.Все про проведення пробного ЗНО у 2016 році
   Пробне зовнішнє незалежне оцінювання надає можливість майбутнім абітурієнтам ознайомитись з процедурою проведення та відчути атмосферу «реального» тестування. Тестові завдання ПЗНО є аналогічними з тими, що використовуються в ході зовнішнього оцінювання. На цій сторінці зібрано інформацію, що допоможе абітурієнтам зорієнтуватись в особливостях реєстрації та участі у пробному ЗНО. Читати далі...
Приклади нерівностей з параметром
Приклад 1. Розв’яжіть нерівність: ах ≤ 2.

Розв’язання. При розв’язуванні нерівності слід розглянути випадки а < 0, а = 0, а > 0.

1) а < 0. Поділимо ліву і праву частини нерівності на число а. Оскільки а < 0, то при діленні на від’ємне число знак нерівності змінюється на протилежний. Маємо x ≥ 2/a.

2) а = 0. Маємо 0 ∙ х ≤ 2, х — будь-яке число.

3) а > 0. Поділимо ліву і праву частини нерівності на число а. Оскільки а > 0, то приділенні на додатне число знак нерівності не змінюється. Маємо x ≤ 2/a.

Відповідь. Якщо а < 0, то х ≥ 2/a; якщо а = 0, то х — будь-яке число; якщо а > 0, то х ≤ 2/a.

Приклад 2. Для всіх значень параметра а (а > 0, а ≠ 1) розв’яжіть нерівність

Розв’язання. Розглянемо два випадки: 1) а > 1; 2) 0 < а < 1.

1) а > 1. Логарифмуємо обидві частини нерівності за основою а. Оскільки а > 1, то залишаємо знак нерівності без змін:

Заміна logа х = t. Маємо t^2 + Зt - 4 ≥ 0. Звідки t ≤ -4 або t ≥ 1 (мал. 52). loga x ≤ -4 або loga x ≥ 1. Оскільки а > 1, то маємо 0 < х ≤ а-4 або х ≥ а.


2) 0 < а < 1. Логарифмуємо обидві частини нерівності за основою а. Оскільки 0 < а < 1, то змінюємо знак на протилежний:

Заміна lоga х = t. Маємо t2 + 3t - 4 ≤ 0. Звідки -4 ≤ t ≤ 1 (мал. 53). Тому -4 ≤ loga х ≤ 1. Враховуючи ще раз, що 0 < а < 1, матимемо 0 < х ≤ а-4; а ≤ х ≤ 1/а4.

Відповідь. Якщо 0 < а < 1, то а ≤ х ≤ 1/а4; якщо а > 1, то 0 ≤ х ≤ а-4 або х ≥ а.Приклади завдань ЗНО з математики 2012
Розпочати тестування : Тест №1, Тест №2
Немає коментарів :

Дописати коментар